Partner # Home האינטרנט הביתי נולד מחדש

Partner # Home
האינטרנט הביתי נולד מחדש

פרטנר מציעה אינטרנט ביתי הכולל חבילת אבטחה וגלישה על גבי תשתית דור 4 במהירות הורדה והעלאה של עד 30Mb ללא צורך בטכנאי או בשקע תשתית ייעודי.
מצטרפים ל partner#home ונהנים מאינטרנט ביתי מהיר, התקנה פשוטה ומהירה וללא צורך בתשלום לחברת התשתית, והכול בחשבון אחד!

להצטרפות לשירות:

 • מהירות העלאה עד פי 10

 • ללא התקנת טכנאי

50 ₪ לחודש למשך חודשיים ולאחר מכן 84.9 ₪ לחודש
לקוחות פרטנר בסלולר - הטבה נוספת של 10 ₪ בחודש

להצטרפות ל Partner #Home:

עיקרי התכנית :

 • שם התכנית - LTE HOME GOLD
 • מחיר התכנית – 50 ₪ לחודש למשך חודשיים, לאחר מכן 84.9 ₪ ל-10 חודשים נוספים. בתום שנה המחיר יתעדכן ל-99.9 ₪ לחודש
 • התכנית כוללת חבילת גלישה סלולרית בנפח של עד 500GB. מהירות העלאה והורדת נתונים עד 30Mb. קצב הורדת הנתונים המרבי בהאטת קצב 64kb.
 • תעריפים נוספים:
  • שיחות בישראל: 1 ₪ לדקת שיחה
  • הודעת SMS/MMS: 49 אג' להודעה

עיקרי השירות:

 • להפעלת שירות Partner#HOME נדרש כרטיס חכם ונתב סלולרי מדגם Huawei
 • עלות כרטיס חכם – 0 ₪
 • עלות השכרה של נתב סלולרי – 14.9 ₪ לחודש כולל מע"מ
 • דמי משלוח – 49 ₪
 • הטבת תכנית לחודשיים הראשונים בסך 34.9 ₪ לחודש תינתן כל עוד המנוי בתכנית.
 • מחיר התכנית בחודשים הראשונים 50 ₪ לחודש
 • מחיר התכנית בחודשים 3-12 84.9 ₪ לחודש
 • מחיר התכנית בחודשים 13 ואילך 99.9 ₪ לחודש
 • בהצטרפות הלקוח לתכנית UL סלולרית (הרשימה המלאה בתנאי התכנית) יוכל ליהנות מהנחה חודשית נוספת של 10 ₪ לחודש, כך שמחיר התכנית בחודשיים הראשונים 40 ₪ לחודש, לאחר מכן 74.9 ₪ לחודש והחל מהחודש ה-13 89.9 ₪ לחודש.
 • בעלי נתב תומך יוכלו גם להצטרף לתכנית הכוללת גלישה סלולרית גם ללא השכרת הנתב.
 • יש לוודא כי הנתב תומך ברשת 4G בטכנולוגיית LTE וזאת בכפוף לאזורי פריסת הרשת בארץ על ידי פרטנר
 • גלישה סלולרית בנפח הורדה של עד 500GB ונפח העלאה של עד 50GB. מהירות העלאה והורדת נתונים עד 30Mb. קצב הורדת הנתונים המרבי בהאטת קצב 64kb.
 • בסיום ניצול נפח חבילת הגלישה תחול האטה של קצב הגלישה
 • המחירים כוללים מע"מ
 • לתנאי התוכנית המלאים לחץ כאן
 • לתנאי השירות לחץ כאן
 • התמונות להמחשה בלבד
 • בכפוף לזמינות במלאי
 • הדרכים ליצירת קשר ושעות פעילות לחץ כאן
 • לטופס גישה לשירותים לחץ כאן
 • אנו רשאים לשנות את התעריפים ו/או את כמות יחידות השירות בכל עת, ובלבד שנשלח לך הודעה מראש ובכתב, בין ארבעה עשר (14) יום לעשרים ואחד (21) יום לפני כניסת שינוי התעריפים ו/או כמות יחידות השירות לתוקף. במקרה של הפחתת תעריף, אנו רשאים לשלוח הודעה עד חודש לאחר ההפחתה.
 • תשלומים - אם לא תשלם בזמן, אנחנו יכולים לגבות ממך הפרשי הצמדה וריבית צמודה ומצטברת על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961, החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל. אנו נחייב אותך בהוצאות גביה על תשלום שלא שולם במועד שנקבע לפירעון ובלבד שחלפו 14 ימים לפחות ממועד זה, בהתאם לגובה החוב ולפעולות הכרוכות בגבייתו וזאת כמפורט בלוח התעריפים הכללי שלנו. אם לא תפרע את חובך יתכן שננקוט נגדך בהליכים משפטיים, שיהיו כרוכים בהוצאות נוספות.
 • לפנייה לנציב תלונות לחץ כאן
 • דרכי התנתקות/הפסקה משירותים לחץ כאן
 • במקרה של סתירה בין ההוראות הנוגעות לתעריפים ולסל השירותים, לבין הוראות הרישיון בנושא זה, הוראות הרישיון גוברות. המנהל הכללי של משרד התקשורת מוסמך להורות לנו לשנות את הסכם ההתקשרות. בהתקשרותך בהסכם אתנו, אתה מסכים לשינויים עליהם יורה משרד התקשורת.